Ledelse:  Seniorer trapper ned  -  Juniorer opp:

Ledelse styrkes med ny ass. direktør:

"Ny" markedsdirektør for bilavd:

30.01.13 - Antall oppslag Hit Counter