I året 2002 var Svein K Søiland, 65 år og  avsluttet tradisjonelt yrkesliv med avtalefestet pensjon for livsopphold og gleder en ikke opplever i normaltarbeide.

10 juli 2002 åpnet en gruppe fra bilbransjeveteraner i Bergen "Holmebua" på Prestholmen i Sælenvannet.  Jørgen Myking (89) fortalte at han enda  ikke hadde har forstått de som klager eller savnet sitt arbeide etter å blitt pensjonister. Aldri hadde han selv hatt problemer med å bruke tiden og uttrykte takknemlighet til sine opplevelser, personlige kontakter, turer og den norske natur. Kunsten å gjøre seg nytte av de nære muligheter gav ham mer enn utenlandsreiser stor forandring sammenlignet med å få være hjemme i Bergen.