Dvs interne skriv fra ”den intern krigen for av(ut)vikling primo juni 1983 :

 

 

Når intet skal skje blir en gruppe komité:

 

 

Søknad nedenfor som startet  for ”mitt bebov”::

 

 

I

 

Jeg har ”kriget” med Sælemyr og søker fred for videre:

 

 

 

 

Jeg forteller mine nærmeste ledere at Per senior setter stopp:

 

 

Per senior viser meg:  ”Du skal ikke komme her for å komme der”

 

 

Jer får personlig OK – og at  ”frysing” som løsning av  problemer i Organisasjonen.

 

 

Over og ut for internt samarbeide for utvikling.

Gjør videre jobben i Auto Inform der Jæger betaler lønn og jeg leie Osborne PC utstyr vist nedenfor:

Totalt Kr 40848.-

 

 

Er lykkelig og starter med å gjøre en god jobb fra juni 1983