Foredrag til 8 personer 

v/ Voss Folkeakademi og Opplysningsråd November 1981 VOSS:

På eget initiativ som fri uavhengig konsulent og norsk statsborger presenterte jeg:

Nedenfor beviser IQ test som ikke endelig. 

En gruppe testet før og etter kurs ga endringer som nedenfor kurver viser:

Vi har ikke bare 7? men 55 sanser (Helen Keller) som vist nedenfor:

Stikkord for øvelser på Kommunikasjonskurs

Tilgjengelige kurser som kan leveres 1982

Kurs jeg gjennomførte  i Oslo høsten 1981 var:: 

Dianetic - Toneskala - Kommunikasjon og Øvre Indoc

Hit Counter  

30.01.13 Tilbakemelding