- Vi beklager sterkt at det oppstod en feil i vårt skriftlige materiale som påførte selger en mer kronglete salgsprosess enn det vi normalt leverer våre kunder, skriver daglig leder Merete Monstad i en e-post til BT. Mekler solgte feil tomt

Trygve Hellesøy ville selge en del av tomten, men Web solgte like godt hele. Hellesøy oppdaget meklertabben selv - da kjøper fortalte hvor fornøyd han var med handelen...

Trond Nygard-Sture
14. mai, 06:00

På en bergknatt ut mot sjøen på Hellesøy, helt nord i Øygarden, står en kafé. For to år siden bestemte Trygve Hellesøy seg for å selge den og en del av den tomten kafeen står på. Web-Meglerhuset fikk oppdraget.

- En mekler fra Web tok turen ut og jeg fortalte ham hva vi ønsket å selge, forteller Hellesøy, som er rene kjendisen i Øygarden med sin fortid som rektor, politiker og vikarprest.

Feil i salgsoppgaven
Tomten som var til salgs skulle utskilles fra en friluftstomt med totalareal på ca. fire mål. På tomten står kafeen på 197 kvadratmeter samt et nøst.

I begynnelsen av mai 2000 ble kafeen annonsert i BT med prisantydning 1,5 millioner.

- Så ringte en annen mekler fra Web og fortalte at en kjøper hadde bydd 1,2 millioner kroner. Mekleren sa det var det maksimale vi kunne regne med. Etter et par timers betenkningstid aksepterte vi, sier Hellesøy, som var overrasket over at en annen mekler plutselig hadde overtatt salget.

Det Hellesøy ikke oppdaget, var at Web i salgsoppgaven hadde skrevet at hele tomten var for salg.

- Jeg ble helt paff
Noen dager etter møttes Hellesøy og kjøper.

- Han fortalte om sine planer og samtalen gikk på det gemyttlige plan, helt til han sa: «Det er litt av en tomt jeg har fått. Strandlinje og det hele.» Jeg ble litt forundret, og spurte hva han mente. Da kom det frem at han trodde han hadde fått hele tomten, sier Hellesøy.

- Jeg ble helt paff, og reagerte med vantro. Da Hellesøy fikk summet seg, ga han klar melding.

- Det blir ikke aktuelt. Jeg signerer verken kontrakt eller skjøte, sa jeg.

Dermed oppstod en kjedelig juridisk nøtt. I akseptbrevet fra Web til kjøper står nemlig hele tomten omtalt, samt følgende: «Det ovennevnte er et uttrykk for en bindende avtale om kjøp/salg av angjeldende eiendom, så vel for Dem, som for selger Hellesøy Eiendom AS.»

- Da jeg ringte mekleren i Web, innrømmet han at de hadde gjort en tabbe, sier Hellesøy.

Kjøper fikk erstatning
Etter en tid ble alle parter med sine respektive advokater innkalt til møte hos Web. En avtale ble inngått: Kjøper frafalt kravet, og overtar isteden kafeen og ett mål tomt. Altså en fjerdedel av hele tomten. Som kompensasjon får han dekket sine advokatutgifter samt erstatning fordi han ikke fikk det han hadde fått aksept på. Til sammen 50.000 kroner.

- Mekleren sa at Web skulle dekke advokatutgifter for meg og at de også skulle frafalle meklerhonoraret, sier Hellesøy.

- Jeg gir meg ikke
Da Hellesøy fikk oppgjøret for salget hadde Web likevel trukket fullt honorar: 34.000 kroner.

Dette avviser Web. Ifølge dem var avtalen at meklerhuset kun skulle dekke ekstra taksering og regning fra selgers advokat. I ettertid avskrev de også annonseregningen.

Slik står saken fortsatt.

- Dette gir jeg meg ikke på, sier Hellesøy, som mener det er helt urimelig at Web skal ha fullt honorar for en så dårlig jobb.

-          Vi etterlyser de verdiene vi selv står for; nemlig ærlighet og redelighet. Vi har smertelig erfart at det ikke er noen selvfølge hos Web.

 

Web beklager sterkt feilen


Både i salgsoppgaven og i det senere akseptbrevet til kjøper skriver Web at salget gjelder tomt på fire mål, altså hele tomten.

Monstad mener likevel at kjøper burde oppdaget feilen selv, og viser til taksten.

På side 5 i taksten på 15 sider står det: «Eiet tomt. Areal: 4128 m2.» «Et tomteareal på 1000 m2 ligger til grunn for takstverdiene».

Kjøper avviser kritikken.

- I salgsoppgaven stod hele eiendommen til salgs. Det var den jeg forholdt meg til. Formuleringen i taksten tenkte jeg ikke så nøye over, sier han.

- Hvis jeg var den skyldige, hvorfor ga de meg erstatning da?

14. mai, 06:00


 

- Vi beklager sterkt at det oppstod en feil i vårt skriftlige materiale som påførte selger en mer kronglete salgsprosess enn det vi normalt leverer våre kunder, skriver daglig leder Merete Monstad i en e-post til BT.

14. mai, 06:00

Både i salgsoppgaven og i det senere akseptbrevet til kjøper skriver Web at salget gjelder tomt på fire mål, altså hele tomten.

Monstad mener likevel at kjøper burde oppdaget feilen selv, og viser til taksten.

På side 5 i taksten på 15 sider står det: